Veertiende gedichten-, verhalen- en sixwordstory-wedstrijd groot succes!

Zowel binnen als buiten was het woensdagavond 13 juni een en al cultuur wat de klok sloeg. Buiten was op de Markt in Papendrecht de eerste dag van ‘Music, Art & Lemonade’ aan de gang, binnen in de plaatselijke bibliotheek vond de prijsuitreiking plaats van de voor de veertiende keer door de sectie Letteren van Stichting Culturele Raad Papendrecht georganiseerde gedichten- en verhalenwedstrijd.

Voor de tweede keer gebeurde dit in combinatie met de sixwordstory-wedstrijd. De avond begon met de door oud-onderwijzer Bert Lock verzorgde interactieve workshop ‘Rijmen’, waarin hij op een erg aanstekelijke manier verschillende dichtvormen voor het voetlicht bracht. Daarna las Bert het door juryvoorzitter Piet Kaptein gecomponeerde juryrapport voor en werd bekend wie van de aanwezige schrijvers en dichters in de prijzen waren gevallen.

Bij de verhalenwedstrijd waren dat Fred van Os (1e), Els Jungerius (2e) en Ebo Blokzijl (3e). Bij de gedichtenwedstrijd Paul Ritchi (1e ), Nathalie Looij (2e) en Nelly Lausberg (3e). De winnaars van de sixwordstory-wedstrijd waren Bert de Coninck (1e), Wim Schut (2e) en Wim Ritmeester (3e). Na de laatste woorden ging iedereen – zowel winnaars als niet-winnaars – naar huis met het gevoel dat ze een bijzonder geslaagde avond hadden beleefd.