Organisatie

VERGADERINGEN
-De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 3 juli 2023. Deze vergadering is besloten, maar kan door sectiemedewerkers worden bijgewoond.


De Stichting Culturele Raad Papendrecht is opgericht in Papendrecht op 15 augustus 2005. Zij is de opvolger van de Culturele Raad Papendrecht, die bestond als functionele raad van de gemeente van 1975 tot 2005.

De stichting zetelt in Papendrecht en heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zeven leden.

Doel en taakomschrijving
De Stichting Culturele Raad Papendrecht heeft tot doel het bevorderen en tot verdere ontplooiing brengen van het culturele leven in de gemeente Papendrecht.
Dit gebeurt door op cultureel terrein de volgende taken uit te voeren:
- het bestuderen van vraagstukken;
- het bevorderen en onderhouden van overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen en personen;
- het uitvoeren of medewerking geven aan uitvoering van gemeentelijke regelingen;
- uitoefenen van bepaalde bevoegdheden;
- het verrichten van werkzaamheden op organisatorisch gebied;
- het verstrekken van voorlichting en het verlenen van bemiddeling.

Samenstelling van het stichtingsbestuur:

Mw C. (Cuna) Rupert - van Kervel

Voorzitter Alg. Stichtingsbestuur, secretaris

W.J.M. (Wens) Rupert

lid Alg. Stichtingsbestuur, voorzitter sectie Letteren

B.G. (Bas) den Hartog

lid Alg. Stichtingsbestuur, voorzitter sectie Beeldende Kunst, penningmeester

Mw E.H. (Emmeke) Boot-Barends

lid Alg. Stichtingsbestuur

 

 

                 

 

 


 


Vergaderingen Algemeen Stichtingsbestuur
De leden van het Algemeen Stichtingsbestuur komen in besloten vergadering bijeen. Deze vergaderingen zijn wel toegankelijk voor alle sectiemedewerkers van de Stichting Culturele Raad Papendrecht.
De vergaderingen vinden om de twee maanden plaats op maandagavonden. Zij worden o.a. aangekondigd op deze site. Sectiemedewerkers die dit vooraf melden aan de voorzitter, kunnen inspreken in de vergadering.

Vergaderschema 2022/2023
12 december 2022
9 januari 2023
13 maart 2023
8 mei 2023
3 juli 2023
11 september 2023
13 november 2023

Het bestuur kan besluiten tot wijzigingen in dit schema.

Huishoudelijk Reglement
Het Algemeen Stichtingsbestuur heeft in de vergadering van 15 november 2005 een Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Indien nodig wordt dit reglement gewijzigd of aangevuld. Door de link hieronder aan te klikken kan het Huishoudelijk Reglement worden geraadpleegd.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Website - Disclaimer
- De website www.cultureleraadpapendrecht.nl is eigendom van de Stichting Culturele Raad Papendrecht. De inhoud van deze site wordt onder verantwoordelijkheid van voornoemde stichting samengesteld. Hierbij wordt de nodige zorgvuldigheid in acht genomen; het kan echter voorkomen dat de informatie niet langer actueel is.
- Aan de inhoud van deze website kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
- De stichting heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op deze site via zgn. hyperlinks wordt verwezen.

Secties
Onder het overkoepelende stichtingsbestuur functioneren diverse secties (bestaande uit een aantal vrijwilligers, van wie de voorzitter in principe zitting heeft in het Algemeen Stichtingsbestuur) zoals:
- Amateurkunst
- Beeldende Kunst
- Letteren
- Muziek

De secties vergaderen regelmatig en organiseren activiteiten. Hun verslagen worden besproken in het Algemeen Stichtingsbestuur, dat ook de besluiten neemt over bijvoorbeeld de benoemingen van sectieleden en de budgetten van activiteiten.

Secretariaat
Secretaris van de Stichting Culturele Raad Papendrecht is mevr. W.M.E. (Wendy) van der Hoeven. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. (zie ook hieronder).

Samenstelling secties:

Sectie Amateurkunst
Vacature(s)
Mw. E. Snoeren


 
Sectie Beeldende Kunst
B. den Hartog (voorzitter)
 
 
Sectie Letteren
W.J.M. Rupert (voorzitter)     
Mw. C. Rupert
B. Duthler
Drs. C.F. Spaanstra
Mw. B. Nederlof
 
Sectie Muziek
Vacature(s)

 

Contact

Bezoekadres
Gemeentehuis Papendrecht
Markt 22 in Papendrecht 
Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tot 15.00 uur.

Postadres
Postbus 1112 
3350 CC Papendrecht

Telefoon: 078-7706308
E-mail: info@cultureleraadpapendrecht.nl