Open Atelier op 6 oktober weer van start

16-09-2021

Op 6 oktober a.s. wordt weer gestart met de wekelijkse bijeenkomsten in het Open Atelier. Amateurkunstenaars kunnen zich verder ontwikkelen in de (schilder)techniek waar men op dat moment mee bezig is. Dit gebeurt onder begeleiding van Elly Snoeren. Elly geeft al jaren tekenles en is tevens tekentherapeut.
Het Open Atelier is in bedrijf op woensdagen van 13.30 tot 16.00 uur, met uitzondering van schoolvakanties. Het volledige overzicht vindt u hier.

Het Open Atelier bevindt zich in een lokaal van de Volksuniversiteit, Vondellaan 158 in Papendrecht. De kosten bedragen € 3,00 per middag. Men moet hierbij wel zijn eigen materiaal meebrengen. Omdat het hier geen cursus betreft, hoeft u zich niet aan- of af te melden van te voren. Deelname is geheel vrijblijvend.

Mocht het Open Atelier onverhoopt geen doorgang kunnen vinden dan wordt dit op deze website en op onze Facebookpagina gemeld.

Open Atelier op 6 oktober weer van start